Угода про надання онлайн-сервісів сайтом www.Autopark.ua

1. Загальні положення

Ця Угода регулює відносини щодо користування сайтом https://autopark.ua (надалі «Сайт») між «Користувачем» та ТОВ «АВТОПАРК.ЮА», 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 2-А, оф. 12, (надалі "Компанія"). Сайт Autopark.ua представлений ТОВ «АВТОПАРК.ЮА» юридичною особою, створеною та чинною відповідно до законодавства України, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 2-А, оф. 12, тел. +38-063-043-0700, в особі Директора Максимця Дар'ї, який є відповідальною особою у розумінні чинного законодавства про захист даних.

Компанія вживає належних заходів для захисту персональних даних Користувачів. З інформацією про захист персональних даних Ви можете ознайомитись нижче.

Ця Угода є публічним договором приєднання. Реєстрація Користувача свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди. Він повністю підтверджує свою згоду з наведеними нижче умовами. Сайт пропонує Користувачеві доступ до використання онлайн-сервісів за допомогою комп'ютерної програми на умовах, передбачених цією Угодою. Під час реєстрації Користувачу створюється обліковий запис. Обліковий запис передається Користувачеві на необмежений термін користування та є власністю Компанії. Обліковий запис не може бути переданий Користувачем або Компанією третім особам.

Сайт Autopark.ua є інформаційно-телекомунікаційною системою, яка надає онлайн-сервіси для Користувачів, які надаються за допомогою комп'ютерної програми та є: сукупність відомостей [інформації, даних], у тому числі, у вигляді бази даних, комп'ютерної програми, інтерфейсу, які забезпечують доступ до інформації, пошук інформації у файлах про товари та послуги, про користувачів, які пропонують такі товари до продажу, а також надає доступ Користувачам до її розміщення в базах даних Компанії шляхом використання функціонального призначення комп'ютерної програми в мережі Інтернет (у тому числа за мережевою адресою: https://autopark.ua). Користувач, який отримав доступ до онлайн-сервісів через використання комп'ютерної програми в розділі особистий кабінет, може керувати будь-якими налаштуваннями своїх даних та розміщених об'єктів (фото, текстів), змінювати, доповнювати, видозмінювати в Базах Даних на власний розсуд.

Компанія не несе відповідальності за інформацію та дані, які розмістив Користувач. Компанія може обслуговувати фізичну особу через будь-якого агента та/або посередника, який має відповідний договір з Компанією. Усі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Компанія не є учасником угод, а лише надає Користувачеві можливість вносити Користувачам у базу даних відомості (інформацію, дані). Компанія зобов'язується робити все можливе для забезпечення правильності та актуальності інформації, розміщеної на Сайті. Компанія забезпечує дотримання конфіденційності інформації про Користувачів Сайту, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Компанія не є гарантом правильності, точності, детальності чи повноти інформації, розміщеної на сайтах третіми особами. У зв'язку з цим Компанія знімає з себе відповідальність:

 • за будь-які порушення роботи Сайту;
 • за будь-які помилки в роботі Сайту;
 • за заподіяння шкоди, шкоди, втрату інформації або за заподіяння будь-яких інших збитків будь-яким особам, які виникли при користуванні сервісом Сайтів, у тому числі витрати на придбання товарів через Сайт, втрати прибутку, клієнтів або даних та будь-які інші матеріальні втрати, завдані внаслідок відвідування цього Сайту або неможливості його відвідування, а також внаслідок довіри до будь-якої інформації, прямо чи опосередковано отриманої на цьому Сайті;
 • за порушення Користувачем авторських та інших прав третіх осіб шляхом опублікування матеріалів, що не відповідають чинному законодавству (у тому числі авторському), доданих Користувачем на Сайт.

Компанія негайно реагує на звернення користувачів, які стали жертвами шахраїв та дає їм інструкції про звернення до правоохоронних органів.

Компанія не несе відповідальності за розміщення інформації зловмисниками, а саме розміщення відомостей (інформації, даних) із свідомо неправдивою інформацією, мета якої - ввести в оману Користувачів сайту та отримати матеріальну вигоду незаконним шляхом.

За запитом правоохоронних органів, Компанія негайно та в короткий термін надає всю необхідну інформацію (в рамках технічних можливостей відповідно до чинного законодавства).

Компанія наголошує, що користувач має бути пильним і уважним, щоб не стати жертвою шахраїв.

Розміщуючи інформацію та дані, фотографії (надалі матеріали) Користувач надає Компанії на всі матеріали, на які поширюються права інтелектуальної власності, яка переступається, передається в порядку субліцензування, вільна від роялті, ліцензію на використання будь-яких матеріалів, на які поширюються права інтелектуальної власності, розміщених ним на сайті (надалі - “Ліцензія на інтелектуальну власність”). Гарантує, що має всі права, повноваження та підстави, необхідні для надання такої ліцензії. Дія цієї Ліцензії на інтелектуальну власність закінчується тоді, коли Користувач видаляє опубліковані ним матеріали, на які поширюються права інтелектуальної власності, за винятком випадків, коли його матеріали передавалися іншим особам та не були видалені.

Інформація Користувача, яку він додає на Сайт, може відображатися на сайтах із затримкою від кількох хвилин до 3-х робочих днів. Компанія залишає за собою право не відображати та/або видаляти інформацію Користувача, яка порушує умови цієї Угоди.

Місце надання послуги Україна. Будь-яка суперечка, яка виникає з або у зв'язку з цією Угодою, в тому числі будь-яке питання щодо її дійсності або припинення, повинна бути передана та остаточно вирішена судом України, відповідно до законодавства України.

З метою покращення якості послуг, дзвінки користувачів за допомогою сайту та/або до Компанії (адміністрації сайту) записуються. Записи дзвінків є конфіденційною інформацією, доступ до якої обмежений Компанією для третіх осіб. Записи дзвінків Компанією нікому не передаються, крім випадків, передбачених законодавством.

2. Визначення термінів

Інформація та дані сайту Autopark.ua - це інформація та відомості про ціну, марку, рік випуску та інші параметри транспортних засобів, що пропонуються до продажу, а також фотографії, які вносяться Користувачами до бази даних шляхом використання комп'ютерної програми.

База даних - сукупність інформації та даних у комп'ютерних файлах та Система управління базами даних.

Система управління базами даних сайту Autopark.ua (інтерфейс доступу до баз даних знаходиться за мережевою адресою: https://autopark.ua) - інформаційно-довідкова система , яка є комп'ютерною програмою, що надає Користувачеві наступні онлайн-сервіси:

Система управління базами даних сайту Autopark.ua (інтерфейс доступу до баз даних знаходиться за мережевою адресою: https://autopark.ua) - інформаційно-довідкова система , яка є комп'ютерною програмою, що надає Користувачеві наступні онлайн-сервіси:

 • Пошук інформації, даних у комп'ютерних файлах (включаючи файли бази даних) про транспортні засоби, що пропонуються до продажу
 • Виведення результатів пошуку інформації, даних у комп'ютерних файлах для Користувачів, які сплатили платні онлайн-сервіси.

Інтелектуальна власність Користувача - фото, тексти, описи, які Користувачі вносять до бази даних за допомогою комп'ютерної програми.

Онлайн сервіс - використання функціонального призначення комп'ютерної програми, яка дозволяє Користувачеві (за допомогою розділу “особистий кабінет”) у рамках набутих прав на використання, керувати будь-якими налаштуваннями своїх даних та своєї інтелектуальної власності (фото, текстів), змінювати, доповнювати, видозмінювати свої дані у Базах Даних свою інтелектуальну власність на свій розсуд.

3. Опис сервісу сайту Autopark.ua

Сайт є онлайн-сервісом, який надає користувачам за допомогою комп'ютерної програми наступні онлайн-сервіси українською та російською мовами:

 • Доступ до новин, науково-пізнавальної інформації, консультацій з тематики транспортних засобів;
 • Внесення (додавання) до Бази даних відомостей (інформації, даних) про продаж транспортних засобів.

Доступ до пошуку інформації, даних у комп'ютерних файлах про запропоновані для продажу транспортні засоби, включаючи такі бази даних:

- продаж транспортних засобів в Україні (надалі - база даних т/з України).

Вся розміщена на сайті інформація, дані вважаються власністю Користувачів, які її розмістили, до тих пір, поки не будуть представлені належні докази про інше.

Користувачі не отримують жодних прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами та несуть повну відповідальність перед власником інформації за неправомірне використання.

4. Користувач, приймаючи цю Угоду:

Підтверджує, що ознайомився з умовами цієї Угоди та прийняв її умови.

Несе особисту відповідальність за зміст інформації та матеріалів, опублікованих ним на Сайті; за збереження та конфіденційність даних для його авто ризації на Сайті.

Зобов'язується використовувати Сайт, онлайн-сервіси, відповідно до чинних та застосовних у цій галузі законів та норм міжнародного права.

Зобов'язано не публікувати у відкритому доступі адреси електронної пошти, поштові адреси, номери телефонів, посилання та інші контакти.

Зобов'язується не публікувати образи, нецензурні висловлювання, порнографічні матеріали; матеріали, що ображають людську гідність.

Зобов'язується не намагатися, без письмового погодження з Компанією, продавати іншим користувачам будь-які товари або послуги, використовуючи Сайт для розповсюдження рекламних матеріалів.

Зобов'язується не публікувати без узгодження з Компанією, логотипи або назви організацій, що ведуть комерційну діяльність.

Зобов'язується на сайті Autopark.ua розміщувати в розділі "Купити” інформацію, дані тільки про продаж транспортних засобів наступних категорій: легкові, вантажні, автобуси, причепи, автобудинки, водний транспорт, повітряний транспорт, спецтехніка, мототранспорт. даних про один транспортний засіб - вказувати інформацію лише про цей один транспортний засіб, зобов'язується розміщувати в базі даних т/з України інформацію, дані про продаж тільки тих транспортних засобів, які є в наявності та знаходяться на території України та на продаж яких Користувач має всі повноваження.

Зобов'язано вказувати будь-які контактні дані лише у розділі “Мої дані”.

Зобов'язується не вводити в оману інших користувачів, не сприяти шахрайству, обману чи зловживанню довірою, не здійснювати угоди з краденими чи підробленими транспортними засобами, не ображати інших користувачів, не здійснювати розсилку СПАМу* та іншим чином не порушувати чинне законодавство України та країни свого резидентства.

Зобов'язується самотужки і власним коштом вирішувати спори та врегулювати претензії третіх осіб щодо матеріалів, інформації, даних, що розміщуються, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), заподіяні Компанії у зв'язку з претензіями та позовами, підставою пред'явлення яких послужило розміщення матеріалів. Користувача.

Гарантує, що всі матеріали (інформація), розміщені на Сайті, є повними, достовірними, не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб та відповідають вимогам чинного законодавства України та країни свого резидентства.

Зобов'язується нести повну відповідальність за текст інформації, даних, фотографії, графіки та інші матеріали (далі «Матеріали»), опубліковані на сайті або надіслані Компанії в приватному порядку.

Поважати права третіх осіб, дотримуватися усталених традицій та етику мережі Інтернет, не зловживати можливостями Сайту з метою, що суперечить нормам моралі та моральності.

Не використовувати Сайт для:

 • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування інформації, даних, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, ображають моральність, наклепницькими, що порушують авторські права, пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою; шкоди у будь-якій формі;
 • ущемлення прав меншин;
 • видачі себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх прав на те, в тому числі за співробітників Компанії, за модераторів форумів, за власника Компанії, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
 • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які Користувач не має права робити доступним за законом або згідно з будь-якими контрактними відносинами;
 • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які зачіпають будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські та суміжні з ним права третьої сторони;
 • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування не дозволеної спеціальним чином рекламної інформації, СПАМу, схем «пірамід», «листів щастя»; завантаження, відправлення, передачі або іншого способу опублікування будь-яких матеріалів, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів та програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вказану вище інформацію;
 • навмисне або випадкове порушення будь-яких застосовних місцевих, державних або міжнародних законів.

Зобов'язується стежити за збереженням анністю особистих даних для авторизації на сайті (e-mail/телефон та пароль);

Зобов'язується заповнювати текстові поля грамотно та відповідно до призначення (тематики);

Зобов'язано вказувати дані, які відповідають дійсності (при реєстрації та редагуванні особистої сторінки):

У полі “Ім'я” - дані, що відповідають паспортним даним Користувача, у форматі:

 • Ім'я.
 • Ім'я Прізвище.
 • Ім'я По батькові.
 • Прізвище Ім'я По-батькові.

Як особисте фото – лише особисту фотографію в портретній орієнтації Користувача.

У полі “Телефон” - особистий номер телефону українського оператора зв'язку.

У поля “Область” та “Місто” - географічні дані, що відповідають реальному місцю перебування Користувача.

У полі “e-mail” - адреса особистої/робочої електронної скриньки.

Вказувати під час створення нової або редагування існуючої інформації, даних, достовірної та максимально докладної інформації.

У розділі “Ціна” – вказувати реальну ціну, актуальну на момент публікації транспортного засобу на сайті.

Додавати до бази даних фотографії з транспортним засобом у тому стані, в якому вона знаходиться на момент розміщення на сайті.

В описі – вказувати лише реальні факти щодо пропозиції.

*Спам (англ. spam) — масове розсилання комерційної, політичної та іншої реклами (інформації) або іншого виду повідомлень особам, які не висловлювали бажання їх отримувати.

5. Користувач має можливість на сайті Autopark.ua (база даних т/з України):

Під «публікація на сайті» Autopark.ua (з метою цього Розділу) сторони розуміють надання Користувачам онлайн-сервісів за допомогою використання комп'ютерної програми, які дозволяють розміщувати Користувачеві в базі даних інформацію, дані про запропонований для продажу транспортний засіб.

>

На одній реєстрації Користувача на один чи кілька українських номерів телефону використовуватиме 1 безкоштовну публікацію в базі даних т/з України один раз на місяць.

Публікувати інформацію, дані з “Чернетки” безкоштовно, якщо є безкоштовна публікація, або на платній основі.

Редагувати неосновні поля у своїх даних. Важливо! Основними полями в базі є такі:

 • Область та Місто, регіон
 • Тип транспорту, Марка, Модель, Рік випуску, Тип кузова
 • Коробка передач, Технічний стан, Пробіг

Редагування даних полів інформації, даних буде недоступним після публікації або продовження публікації. Вважається, що ці параметри транспортного засобу не змінюються з часом.

Видаляти інформацію, дані в “Архів” (не бере участь у пошуку). Видалення інформації, даних у “Архів” фізично не видаляє інформацію, дані із сайту (вона може бути доступна для перегляду при переході за прямим посиланням). Якщо Користувач самостійно відредагував оплачену публікацію, внаслідок чого публікація підлягає видаленню з сайту, то оплачені кошти не повертаються і не зараховуються на інші публікації Користувача. У цьому випадку також Компанія має право блокувати телефон Користувача в базі даних Компанії.

Відновлювати публікації з “Архіву” (не беруть участь у пошуку) у “Опубліковані” (беруть участь у пошуку) безкоштовно, якщо є безкоштовна публікація, або на платній основі.

Видаляти інформацію, дані з сайту без відновлення.

6. Умови публікації на сайті Autopark.ua (база даних т/з України).

Кожному користувачеві з Київської, Харківської, Одеської та Запорізької областей один раз на місяць нараховується безкоштовна публікація.

В інших випадках безкоштовна публікація недоступна, можна скористатися лише платною публікацією.

Після закінчення терміну публікації інформації, даних оголошення потрапляє до “Архіву” (не бере участі при пошуку).

Автоматична повторна публікація відбувається в ручному режимі, якщо Користувач натиснув кнопку “Опублікувати” і якщо є достатньо коштів на балансі.

Інформацію, дані про продаж транспортних засобів без ціни (із зазначеною ціною "0") заборонено до публікації.

Якщо ціна транспортного засобу, зазначена в інформації, даних, відрізняється від середньої вартості таких же транспортних засобів на Сайті більш ніж на 30%, або від користувачів надходять скарги на цю інформацію, дані чи продавця, редакцією Сайту така інформація сприйматиметься , як свідомо неправдива, яка може ввести в оману користувачів. У цьому випадку інформація видаляється без повідомлення власника з метою запобігання шахрайству.

Користувач має право публікувати інформацію про транспортний засіб з одними й тими самими даними лише один раз. Всі наступні публікації будуть видалені.

7. Умови внесення інформації до бази даних.

Інформація Користувача, яку він додає на Сайт, може відображатись ься на сайті із затримкою від кількох хвилин до 3-х робочих днів. Компанія залишає за собою право не відображати та/або видаляти інформацію Користувача, яка порушує умови цієї Угоди.

8. Порядок розгляду скарг.

Компанія розглядає дії Користувача, який копіює текстову інформацію або фотографії інших, як порушення авторських прав та прав інтелектуальної власності третіх осіб. У разі скарги на копіювання фото або текстової інформації Користувача, Компанія вважає дійсними ті дані, які були опубліковані на Сайті раніше.

Скарги Користувача розглядаються у 3-денний термін. Якщо скарга підтверджується, Компанія видаляє:

 • фотографії, якщо скопійовано лише фотографії;
 • інформацію, дані, якщо вони скопійовані повністю.

Компанія розглядає лише ті скарги про дії Користувачів, які належать до сайту Autopark.ua.

Компанія не несе відповідальності за заподіяння шкоди, шкоди, втрату інформації або за заподіяння будь-яких інших збитків, які виникли при використанні Сайту або за неможливості його використовувати, а також за зміст, достовірність та точність інформації опублікованих користувачами.

Компанія всіляко сприяє запобіганню спробам шахрайства та реагує на скарги, а також інформацію користувачів про можливі випадки шахрайства.

Компанія не несе відповідальності за розміщення інформації зловмисниками, а саме розміщення інформації із свідомо неправдивими даними, мета якої - ввести в оману користувачів сайту та отримати матеріальну вигоду незаконним шляхом. Ця діяльність користувачів може містити склад злочину "Шахрайство".

Компанія негайно реагує на звернення користувачів, які стали жертвами шахраїв, та надає їм інструкції щодо звернення до правоохоронних органів.

За запитом правоохоронних органів, Компанія негайно та в короткий термін надає всю необхідну інформацію (в рамках технічних можливостей).

Компанія наголошує, що користувач має бути пильним і уважним, щоб не стати жертвою шахраїв.

Інформація Користувача, яка додається на Сайт, може відображатися на сайті із затримкою від кількох хвилин до 3-х робочих днів.

Ваші скарги та пропозиції надсилайте до Служби піклування про користувачів через спеціальну форму.

9. Користувачеві на сайті Autopark.ua забороняється:

Купувати послуги Компанії з метою перепродажу третім особам. У разі, якщо Компанія виявить факт перепродажу своїх послуг Користувачем без письмової згоди Компанії, Компанія має право призупинити надання послуг Користувачеві шляхом видалення Оголошень без права повернення сплаченої за них суми. Також Компанія має право заблокувати телефони, що містяться в обліковому записі користувача, що унеможливить подальше використання сервісу додавання оголошень. Доказом перепродажу послуг може бути інформація, отримана від користувачів сайту Компанії, а також самостійне виявлення Компанією факту перепродажу публікацій на сайтах третіх осіб.

Використовувати логотип проектів та сервісів сайтів Autopark.ua в аватарках, логотипах та на фото.

При розміщенні оголошень:

 • Публікувати інформацію про продаж транспортних засобів на виплат, в кредит (описувати кредитні схеми), з торгів, з аукціонів, про здачу транспортного засобу в оренду або пропонувати інші послуги не пов'язані з об'єктом продажу.
 • Публікувати інформацію про купівлю транспортних засобів. В описі та на фото вказувати: послуги (пригін, замовлення), адреси інших сайтів, контактні дані, а також іншим способом використовувати Сайт для реклами або здійснення будь-яких дій комерційного характеру.
 • Розміщувати інформацію, що стосується інших рубрик (авторозбирання, автосервіси, тюнінг, документи, номерні знаки тощо).
 • Розміщувати інформацію про продаж транспортного засобу з пошкодженнями без зазначення відповідної позначки “На запчастини”.
 • Розміщувати інформацію про транспортний засіб у розділі, що не відповідає його марці, моделі та року випуску. Ці дані повинні збігатися з даними, зазначеними в технічному паспорті на транспортний засіб.
 • Публікувати фотоматеріали, які не належать безпосередньо до транспортного засобу, що продається, або скопійовані з чужих сайтів. На фотографії повинен зображуватися тільки транспортний засіб, причому в однині і в тому стані, в якому він знаходиться на момент розміщення на сайті. Фото з написами буде видалено. Нанесення логотипів на фото заборонено.
 • Розміщувати інформацію в базі даних транспортних засобів України про продаж транспортних засобів на іноземній реєстрації без вказівки опції “Не розмитнено”.
 • Публікувати інформацію в базі даних транспортних засобів України про продаж транспортних засобів на іноземній реєстрації, які відповідно до законодавства не можуть пройти митне очищення (бути розмитненими).
 • Публікувати інформацію в базі даних транспортних засобів України про продаж автомобілів не зареєстрованих та які не можуть бути перереєстровані відповідно до законодавства України (розміщення т/з без документів). У тому числі публікувати інформацію про продаж автомобілів із безномірним кузовом. Винятком є розміщення транспортних засобів з пошкодженим номером кузова за наявності документів про пошкодження, що підтверджують.
 • Дублювати однакові пропозиції з однієї або різних реєстрацій (визначається модератором).
 • Публікувати інформацію про продаж транспортних засобів, яких немає в наявності та/або які не знаходяться на території України. За винятком: розміщення інформації з позначкою «Не розмитнено» під час публікації оголошення.
 • Розміщувати різні ціни т/з у полі "ціна" та в полі "опис". Ціна транспортного засобу має відповідати дійсності і не відрізняється від середньої вартості таких самих транспортних засобів на Autopark.ua більш ніж на 30%.
 • Розміщувати інформацію про продаж кількох транспортних засобів в одній публікації.
 • Публікувати інформацію про продаж дитячого транспорту.

Вказувати в полях, які передбачають введення тексту:

 • зловживати великими літерами в полях, призначених для введення текстової інформації.
 • що-небудь, крім даних, передбачених назвою поля;
 • ціну;
 • номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, e-mail-адреси (адреса електронної пошти); поштові адреси, логотипи, посилання та інші контакти.
 • назва фірм, компаній, автосалонів, назва сайтів.

Створювати більше одного облікового запису на сайті на той самий номер телефону. Вказувати неправильний та/або недостовірний номер телефону. Неправильним та/або недостовірним номером телефону вважається номер, який 2 дні поспіль не відповів або не зміг надати інформацію про публікацію.

Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

 • містить погрози, дискредитує, ображає, паплюжить честь і гідність, або ділову репутацію, або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів, або третіх осіб;
 • порушує права неповнолітніх осіб;
 • є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення та тексти чи сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
 • містить сцени насильства або нелюдського поводження з тваринами;
 • містить опис засобів та способів суїциду, будь-яке підбурювання до його вчинення;
 • пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті чи ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
 • містить екстремістські матеріали;
 • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або посібники зі скоєння злочинних дій;
 • містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
 • містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
 • носить шахрайський характер;
 • порушує інші права та інтереси громадян та юридичних осіб, або вимоги законодавства та міжнародного права;
 • надає доступ або іншим чином використовує інтелектуальну власність Користувачів та третіх осіб;

У полі “Ім'я користувача” вказувати назви фірм, назву сайтів, контактні дані тощо.

Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших осіб.

Компанія залишає за собою право видаляти інформацію, яка, на думку Компанії, порушує чинне законодавство країни. Також, можуть видалятися оголошення, якщо на них від користувачів надходять скарги, редакцією Сайту така інформація сприйматиметься як свідомо неправдива, яка може ввести в оману Користувачів. У цьому випадку інформація видаляється без повідомлення власника з метою запобігання шахрайству.

У разі видалення сайтом Autopark.ua оплаченого оголошення через порушення умов цієї Угоди, Користувач має право відредагувати інформацію з архіву. Загальний термін розміщення оголошення вважається з моменту його першої публікації.

У разі внесення змін користувачем інформації, яка є підставою для його видалення, Autopark.ua (адміністрація сайту) видаляє таке оголошення в архів без можливості редакції. Користувач має право звернутися з письмовою заявою про повернення платежу з підтверджуючими документами, що ідентифікують його особу (паспорт, ID-картка) та платіжним документом про оплату.

10. Користувачеві на сайті Autopark.ua забороняється:

Купувати послуги Компанії з метою перепродажу третім особам. У випадку, якщо Компанія виявить факт перепродажу своїх послуг Користувачем без письмової згоди Компанії, Компанія має право призупинити надання послуг Користувачеві шляхом видалення Оголошень без права повернення сплаченої за них суми. Також Компанія має право заблокувати телефони, що містяться в обліковому записі користувача, що унеможливлює подальше використання сервісу додавання публікацій. Доказом перепродажу послуг може бути інформація, отримана від користувачів сайту Компанії, а також самостійне виявлення Компанією факту перепродажу публікацій на сайтах третіх осіб.

Використовувати логотип проектів та сервісів сайтів Autopark.ua в аватарках, логотипах та на фото у публікаціях інших сайтів.

При розміщенні публікацій:

 • Додавати ідентичні публікації з різних областей.
 • Вказувати в описі інформацію про продаж кількох товарів або про надання кількох послуг, не пов'язаних між собою.
 • У тексті публікації, у полі “Ім'я користувача”, у полі “Ціна” та на фото вказувати: адреси сайтів, візитки та контактні дані.
 • Розміщувати на фото зображення товару, яке не відповідає марці та моделі транспортного засобу та тексту публікації.
 • Розміщення інформації, що стосується інших рубрик (авторозбирання, автосервіси тощо).
 • Розміщувати оголошення, які не відповідають вибраній географічній області та місту.
 • Вказувати некоректні характеристики предмета пропозиції у публікації. У тому числі, зазначення ціни, яка не відповідає фактичній ціні реалізації транспортного засобу. Ціна має бути вказана повністю за весь транспортний засіб.
 • Розміщувати будь-яку іншу інформацію, що не стосується транспортних засобів.

Вказувати в полях, які передбачають введення тексту:

 • зловживати великими літерами в полях, призначених для введення текстової інформації.
 • що-небудь, крім даних, передбачених назвою поля.
 • ціну.
 • номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, e-mail-адреси (адреса електронної пошти); поштові адреси, логотипи, посилання та інші контакти.
 • назва фірм, компаній, магазинів, назва сайтів. Винятком є використання комерційних сервісів сайту.
 • Створювати більше одного облікового запису на сайті на той самий номер телефону. Вказувати неправильний та/або недостовірний номер телефону. Неправильним та/або недостовірним номером телефону вважається номер, який 2 дні поспіль не відповів або не зміг надати інформацію про публікацію.

Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

 • містить погрози, дискредитує, ображає, паплюжить честь і гідність, або ділову репутацію, або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів, або третіх осіб;
 • порушує права неповнолітніх осіб;
 • є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення та тексти чи сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
 • містить сцени насильства або нелюдського поводження з тваринами;
 • містить опис засобів та способів суїциду, будь-яке підбурювання до його вчинення; - пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті чи ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
 • містить екстремістські матеріали;
 • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або посібники зі скоєння злочинних дій;
 • містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
 • містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
 • носить шахрайський характер;
 • порушує інші права та інтереси громадян та юридичних осіб, або вимоги законодавства та міжнародного права;
 • надає доступ або іншим чином використовує інтелектуальну власність Користувачів та третіх осіб.

Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших осіб.

Компанія залишає за собою право видаляти інформацію, яка на думку Компанії, порушує чинне законодавство. Також, можуть видалятись оголошення, якщо на них від користувачів надходять скарги, редакцією Сайту така інформація буде сприйматися, як свідомо неправдива, яка може ввести в оману Користувачів. У цьому випадку інформація видаляється без повідомлення власника з метою запобігання шахрайству.

11. Комерційні онлайн-сервіси на сайті:

Користувач може скористатися платними онлайн-сервісами сайту.

Будь-який платний онлайн-сервіс може бути наданий лише для зареєстрованих користувачів сайтів Autopark.ua.

Замовлений онлайн-сервіс не може бути скасовано або припинено.

Передача SMS-повідомлення для оплати послуг сайту є послугою мобільного оператора, гроші за доставлене повідомлення не повертаються. Відповідальність за коректність відправленого SMS-повідомлення лежить на користувачеві, і у разі помилки в тексті повідомлення під час відправлення, гроші за послуги не повертаються.

Самостійне видалення Користувачем оплачених публікацій в “Архів” (не бере участь у пошуку) не передбачає повернення коштів або зарахування цих коштів на рахунок Особистого кабінету Користувача, якщо Користувач самостійно перервав використання оплаченої послуги. При цьому списання платних послуг із публікацій в “Архіві” відбувається за стандартною схемою.

Важливо! У разі видалення оплаченої публікації в “Архів” (не бере участі у пошуку) через закінчення строку публікації, списання платних послуг також відбувається за стандартною схемою.

Будь-який онлайн-сервіс може бути надано необмежену кількість разів, при цьому оплата здійснюється пропорційно до кількості скоєних замовлень.

Термін надання платного онлайн-сервісу вказується при його замовленні: від 1 дня.

Користувач може продовжити термін дії онлайн-сервісу, замовивши та сплативши його повторно.

Замовляючи та оплачуючи платний онлайн-сервіс Сайту, користувач отримує лише ті можливості, які зазначені в його описі.

Оголошення користувача, який користується платними онлайн-сервісами сайтів, так само регламентуються цією Угодою.

12. Компанія залишає за собою право:

Модифікувати Сайт на власний розсуд.

Проводити короткочасні технічні роботи, спрямовані на вдосконалення функціональності Сайту та його серверної бази.

Вносити зміни до цієї Угоди в односторонньому порядку.

Змінювати вартість, види онлайн-сервісів та терміни їх дії, додавати нові онлайн-сервіси, призупиняти та змінювати поточні онлайн-сервіси, при цьому передоплачений онлайн-сервіс надаватиметься за тарифом, що діяв на дату оплати.

Редагувати або видаляти інформацію (якщо в ній немає конкретної інформації про транспортний засіб, що продається, або зазначена ціна не відповідає фактичній ціні реалізації), якщо на неї надходять скарги від Користувачів, відвідувачів сайту. При цьому користувач, який розмістив таку інформацію, не повідомляється.

Використовувати для своїх цілей матеріали, опубліковані Користувачем на сайті та які знаходяться у відкритому доступі, у частині розробки рекламних матеріалів та розміщення матеріалів на сайтах партнерів. При цьому особисті дані користувачів не передаються.

Заблокувати номер телефону Користувача, якщо він порушує хоча б один пункт цієї Угоди (більше одного разу). Мається на увазі заборона будь-які активні дії на сайті (розміщення інформації). Номер телефону Користувача не підлягає розблокуванню, якщо правила Сайту порушувалися понад 2 рази.

Видаляти будь-яку інформацію зі сторінок Сайту та забороняти повний або частковий доступ до Сайту будь-якому користувачеві або користувачам, не повідомляючи про це з будь-якої причини на розсуд Адміністрації Сайту.

Видаляти фотографії з оголошень, які знаходяться в архіві Сайту більш ніж 30 календарних днів. Під архівом сайту в рамках цієї Угоди сторони розуміють розділ Сайту з розміщення інформації, за яким закінчився період їх публікації на сайті, а також інформацію, яка видалена Користувачем з пошуку до архіву, проте користувачеві надається можливість відновити інформацію без можливості їх редагування.

Компанія залишає за собою право вимагати у Користувача документи, що підтверджують легальність продажу (копію техпаспорта на авто та інші документи).

Адміністрація та модератори Сайту мають право:

 • Вносити до тексту оголошення виправлення, що стосуються орфографії та пунктуації, що не впливають на загальний зміст змісту оголошення;
 • Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці сайту або порушують цю Угоду, а також обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин.
 • Відмовити у перевірці оголошень, якщо вони порушують цю Угоду, а також без пояснення причин.

13. Правила використання Особистий рахунок сайту Autopark.ua

Особистий рахунок сайтів Autopark.ua – це інформаційна система, створена Компанією спеціально для контролю Користувачами кількості та видів придбаних ними онлайн-сервісів на сайті Autopark.ua. Особистий рахунок має кожен зареєстрований Користувач сайт Autopark.ua. У будь-який момент його можна поповнити та використати для оплати комерційних онлайн-сервісів сайтів Autopark.ua.

Для того щоб почати використовувати Особистий рахунок сайту Autopark.ua, Вам потрібно просто внести передоплату – поповнити Особистий рахунок на Autopark.ua.

Відразу після зарахування грошей Користувач може побачити суму передоплати на своєму Особовому рахунку в розділі «Особистий кабінет».

У міру замовлення платних онлайн-сервісів на сайті Autopark.ua та оплати їх з Особистого рахунку, сума передоплати зменшуватиметься на суму наданих послуг.

Предоплату можна вносити в будь-який час, незалежно від поточної суми передоплати.

У будь-який момент часу Користувачеві доступна статистика наданих та замовлених онлайн-сервісів, передоплат та поповнення Особистого рахунку Autopark.ua.

Угода про захист персональних даних

1. Загальні положення

Ця Угода регулює відносини щодо користування сайтом https://autopark.ua (надалі: «Сайт») між «Користувачем» та ТОВ «АВТОПАРК.ЮА» юридичною особою, створеною та чинною відповідно до законодавства України, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 2-А, оф. 12, тел. +38-063-043-0700, в особі члена директора Максимець Дар'ї, яка є відповідальною особою у розумінні чинного законодавства щодо захисту даних (надалі Компанія, Autopark.ua).

Ця Угода є публічним договором приєднання. Реєстрація Користувача та/або використання ним сайту свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди та надання згоди на збирання, використання, обробку персональних даних.

Ця Угода не регулює та Autopark.ua не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання та розкриття персональних даних користувача та будь-якої іншої інформації третім особам, які не перебувають у володінні або під управлінням Autopark.ua, та фізичними особами, не працівники Autopark.ua, навіть якщо Користувач отримав доступ до сайту за допомогою Autopark.ua або розсилки.

Конфіденційною у розумінні цієї Угоди є лише інформація, яка зберігається в базі даних сайту у зашифрованому стані та доступна лише Autopark.ua.

Користувач визнає, що, у разі його недбалого ставлення до безпеки та захисту його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Персональних, та інших даних користувача. Autopark.ua не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

Достатнім повідомленням Користувача про включення його персональних даних до бази даних «Клієнти» буде підтвердження реєстрації Користувача. Autopark.ua не передає персональні дані та іншу інформацію третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче. Користувачі, згідно з цією Угодою, надали право «Autopark.ua» розкривати, на умовах, передбачених цією Угодою, персональні дані, а також іншу інформацію користувачів третім сторонам, які надають послуги «Autopark.ua», зокрема, але не виключно, обробляють заявки, платежі, що доставляють посилки. Також, розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

2. Порядок отримання особистих даних

Autopark.ua самостійно або через своїх агентів може збирати особисту інформацію, а саме: ім'я, по батькові, прізвище, паспортні дані, контактні телефони, адресу електронної пошти, область та населений пункт проживання Користувача, пароль для ідентифікації, а також дані, які використовуються для заповнення форм онлайн-сервісів, які розміщуються на сайтах;

Ім'я файлу сторінки або файлу або інформації, яку користувач вводить (наприклад, параметри запиту в URL);

Ім'я файлу сторінки, з якої було запрошено на поточну сторінку або файл;

Дата та час запиту;

Статус доступу (передається сторінка, сторінка не знайдена тощо);

Тип та операційна система використовуваного веб-браузера;

IP-адреса Користувача та, якщо доречно, його доменне ім'я або ім'я провайдера Інтернет-послуг;

Статистика переглядів сторінок, даних про трафік (кожен із них використовує файли cookie).

При реєстрації Autopark.ua може збирати такі дані про Користувача:

 • ім'я, по батькові, прізвище, паспортні дані, контактні телефони, адреса електронної пошти, область та населений пункт проживання Користувача, пароль для ідентифікації, а також дані, що використовуються для заповнення форм онлайн-сервісів, які розміщуються на сайті.

Також Autopark.ua може збирати іншу інформацію:

 • Cookies для того, щоб надати залежні від цього онлайн-сервіси, наприклад, зберігання даних у кошику між відвідуваннями;
 • ІР-адреса користувача.

Залежно від того, який онлайн-сервіс використовує Користувач, Autopark.ua збирає додаткові дані, які Користувач вводить на сайті Autopark.ua. Користувач не зобов'язаний надавати дані, однак без цих даних Користувач не зможе користуватися відповідним онлайн-сервісом.

Вся інформація збирається Компанією, як є, і не змінюється в процесі збору даних. Користувач несе відповідальність за надання достовірної інформації, у тому числі інформації про персональні дані. Autopark.ua має право, у разі потреби, перевірити правильність наданої інформації, а також запитати підтвердження наданої інформації, якщо це необхідно для надання послуг Користувачеві.

3. Порядок використання інформації про користувача

Autopark.ua може використовувати Ваше ім'я, область та населений пункт, де Ви проживаєте, адресу електронної пошти, телефон, пароль для ідентифікації Вас, як користувача Autopark.ua. Autopark.ua може використовувати Вашу контактну інформацію, щоб обробляти нашу розсилку, а саме повідомляти Вас про нові можливості, акції та інші новини сайту: Autopark.ua.

Користувач завжди може відмовитись від проведення розсилки за його контактною інформацією. Обробка персональних даних може здійснюватися з метою реалізації цивільно-правових відносин, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов'язань щодо надання послуг, надання можливості доступу до онлайн-сервісу сайту, для ідентифікації клієнта як користувача сайту, з метою надання, пропозиції послуг , обробки платежів, поштових адрес, створення та реалізації бонусних програм, відправки комерційних пропозицій та інформації поштою, електронною поштою, пропозиції нових послуг, передачі будь-якої інформації, відмінної від предмета договору, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, покращення якості надання послуг, надання онлайн-сервісів сайту, розміщення інформації клієнта на сайті власника бази персональних даних, спрощення роботи з сайтом та покращення його матеріалів.

Autopark.ua обробляє дані Користувача, щоб зробити пропозицію та відповідні онлайн-сервіси доступними для Користувачів. Крім того, деяке подальше опрацювання здійснюється для подальших цілей, які Autopark.ua описуємо нижче разом з відповідними правовими підставами. Крім того, на платформі Autopark.ua використовуємо різні методи аналізу використання та відтворення онлайн-реклами Autopark.ua (також використовують файли cookie). Також Autopark.ua обробляє дані для цілей прямої реклами Autopark.ua електронною поштою та для цілей безпеки.

Для залучення зацікавлених Користувачів пропозиціями на сайтах Autopark.ua, іноді Autopark.ua також розповсюджує рекламу за допомогою веб-сайтів партнерів. Це включає те, що Autopark.ua передає Ваші дані. Autopark.ua також надсилає інформацію Користувачів електронною поштою зацікавленим особам, які підписалися на запит пошуку.

Крім того, Autopark.ua опрацьовує дані Користувачів настільки, наскільки це необхідно для виконання та обробки введених договірних відносин, наприклад, для відправки рахунків-фактур або для зв'язку у разі виникнення проблем. Ці процеси виконуються на підставі правових положень, які дозволяють Autopark.ua обробляти персональні дані тією мірою, якою це необхідно для використання послуги або виконання договору.

Autopark.ua використовує файли cookie, вони дозволяють системам тимчасово відрізняти ваш браузер від інших. З одного боку Autopark.ua посилає постійні файли cookie, за допомогою яких Autopark.ua записує критерії інформації, введені Користувачем у базах даних Autopark.ua. Autopark.ua зберігає їх для внутрішніх оцінок. З іншого боку, Autopark.ua використовує сеансові cookie, за допомогою яких Користувач отримує ідентифікатор сеансу під час відвідування сторінок сайту, це дозволяє Autopark.ua визнати Користувача як певного (анонімного) користувача. Це дозволяє Autopark.ua створити безперервність під час візиту Користувача і, наприклад, щоб уникнути того, щоб одному й тому Користувачу неодноразово показували ту ж рекламу. Користувач може деактивувати файли cookie. Функція допомоги в рядку меню більшості браузерів пояснює, як налаштувати свій браузер, щоб він більше не приймає файли cookie або тільки приймав файли cookie в обмеженій ступені. Там Ви також дізнаєтесь, як налаштувати браузер, щоб він інформував вас про те, що файл cookie "пропонується" на ваш комп'ютер. На жаль, Користувач не зможе повністю використовувати функціональність нашого сайту під час деактивації файлів cookie. Якщо користувач не приймає файли cookie, компанія, на жаль, не зможе надати всі сервіси на Autopark.ua.

4. Яка інформація збирається?

Autopark.ua збирає особисту інформацію про Користувача, коли Користувач добровільно пропонує нам. Наприклад, Користувач може надати особисту інформацію при подачі заявки, спілкування з нами електронною поштою або доступу до онлайн-сервісів.

Autopark.ua автоматично збирає певну інформацію про використання наших сайтів та програми. Ці дані включають вашу IP-адресу, тип браузера та версію браузера, ідентифікатор пристрою, інформацію про ваш комп'ютер та операційну систему, тривалість вашого відвідування та сторінки, переглянуті на нашому сайті або в додатку. Autopark.ua використовує файли cookie та аналогічні технології для збирання цієї інформації. Autopark.ua також використовує файли cookie та подібні технології для інших цілей, наприклад, для забезпечення авторизованого доступу до індивідуального змісту та відстеження доступу клієнтів до такого змісту. Cookie – це одиниці даних, які зберігаються на жорсткому диску користувача та містять інформацію про користувача. Зверніть увагу, що ви можете використовувати ці файли cookie, використовуючи свої функції браузера або видалити їх. Однак видалення файлів cookie може означати, що ви не можете використовувати всі функції веб-сайту. Крім того, наш сайт автоматично створює журнали вашої діяльності на нашому сайті. Ці журнали можуть ідентифікувати функції, які ви використовуєте, що ви зробили на сайті, а також інформацію, яку ви отримуєте. Autopark.ua зазвичай використовує цю інформацію у статистичних та агрегованих форматах для оцінки ефективності нашого сайту та додатків та кращого розуміння ваших пріоритетів та інтересів. Autopark.ua може дозволити третім сторонам використання куків чи інших технологій. Autopark.ua використовує різні сервіси, у тому числі продукти Google Analytics для визначення цієї інформації. Дізнайтеся більше про те, як ці продукти Google збирають та опрацьовують інформацію та про те, які можливості Google пропонує. Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку www.google.com/policies/privacy/partners/.

Autopark.ua співпрацює зі сторонніми компаніями, які використовують куки або іншу технологію для збору інформації про візит Користувача нашого сайту, та на інших, не афілійованих сайтах протягом тривалого часу (наприклад, дані про можливі відносини між різними браузерами та пристроями) , щоб надати Користувачеві більш релевантну рекламу. Ця практика називається рекламою з урахуванням інтересів. Для отримання додаткової інформації про рекламу на основі інтересів та скасування цієї форми реклами (через веб-браузер), яка здійснюється компаніями в програмі, що саморегулюється.

Користувач також може обмежити збирання сторонніх даних у програмах за допомогою налаштувань свого браузера. Зверніть увагу, що не припиниться показ реклами у вашому браузері або мобільному пристрої. Однак, можливо, що реклама, яку ви бачите, буде менш релевантною до ваших інтересів. Крім того, зверніть увагу, що вам, можливо, потрібно видалити cookie у вашому браузері, обмежити використання cookie у вашому браузері або скинути ідентифікатор рекламної платформи мобільного пристрою.

Чи можете ви переглянути та виправити особисту інформацію?

Якщо ви виступаєте як зареєстрований Користувач, Ви можете переглянути та виправити дані профілю у Вашому кабінеті на сайті. Ви також можете попросити переглянути, оновити або змінити вашу особисту інформацію, звернувшись до нас електронною поштою: office.avtopark@gmail.com.

Чи збираємо ми інформацію про дітей?

Ми не збираємо особистої інформації про дітей віком до 16 років з цього сайту або нашої програми.

5. Goolge AdSense

Ми використовуємо Goolge AdSense, рекламну послугу Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, США, "Google"). Google AdSense використовує файли cookie, які дозволяють аналізувати використання вашого сайту та автоматичне розміщення реклами. Google Adsense також використовує веб-маяки (мала невидима графіка) для збору інформації. Використовуючи веб-маяк, на сайті можна записувати та збирати прості дії, такі як трафік відвідувача.

Інформація, що генерується файлами cookie та/або веб-маяком про те, як Користувач використовує цей сайт (включаючи скорочену IP-адресу), буде передано та збережено компанією Google на серверах у США. Ця передача даних здійснюється відповідно до чинного законодавства про захист даних, зокрема відповідно до Закону про конфіденційність ЄС-США. Google буде використовувати цю інформацію для оцінки Вашого інтересу до реклами, складання звітів про діяльність сайту та надання інших послуг, пов'язаних із використанням веб-сайту та Інтернету. Google також може передавати цю інформацію третім особам, якщо це вимагається законом, або якщо сторонні особи опрацьовують ці дані від імені Google. Google не буде зв'язувати вашу IP-адресу з будь-якими іншими даними, які має Google. Треті сторони також розмістять файли cookie у вашому браузері та використовують дані, зібрані таким чином, в анонімній формі для рекламних цілей. Ви можете відмовитись від використання файлів cookie, вибравши відповідні налаштування у браузері; проте, будь ласка, зверніть увагу, що якщо ви це зробите, ви, можливо, не зможете використати повну функціональність цього веб-сайту. Ви можете будь-коли відмовитися проти використання анонімних даних, встановивши надбудову браузера.

Ви можете завантажити її тут: https://support.google.com/ads/answer/ 7395996.

6. AdWords

Ми інтегрували Google AdWords. Google AdWords – це служба інтернет-реклами Google. Inc (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, США, Google), що дозволяє рекламодавцям розміщувати рекламу в результатах пошуку Google і в рекламній мережі Google. Google AdWords дозволяє рекламодавцю попередньо визначати певні ключові слова для відображення оголошення в результатах пошуку Google лише тоді, коли користувач використовує пошукову систему для отримання результатів пошуку, що відповідає ключовим словам. У мережі Google оголошення розповсюджуються на тематичні веб-сайти за допомогою автоматичного алгоритму та використання раніше визначених ключових слів.

Мета Google AdWords полягає в тому, щоб рекламувати наш сайт, показуючи релевантну рекламу на веб-сайтах третіх сторін і результати пошуку пошукової системи Google і показуючи сторонні реклами на нашому сайті.

Якщо Користувач потрапляє на наш сайт за допомогою реклами Google, так звані cookie префіксації зберігається в системі інформаційних технологій Google. Файли cookie видаляються після 30 днів і не використовуються для ідентифікації відповідного користувача. Якщо файл cookie ще не минув, файл cookie перетворення використовується для визначення того, на нашому сайті було викликано певні підсторінок, такі як форма замовлення зворотного дзвінка.

7. Піксель відстеження Facebook

Піксель відстеження Facebook інтегровано на наш сайт. За допомогою цього пікселя Facebook може відстежувати поведінку користувача на сайті. Поведінка Користувача може бути використана для створення аудиторії користувача на сайті аудиторії Facebook, яке класифікується відповідно до поведінки користувача.

Для підтримки наших інтернет-маркетингових заходів ми також використовуємо мережу аудиторії Facebook, Inc (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, США, Facebook). Мережа аудиторії полегшує розміщення сторонніх рекламних та/або рекламних оголошень Facebook або іншого комерційного чи спонсорського змісту ("реклами") на нашій платформі, а також у наших мобільних додатках, мобільних веб-сайтах.

Якщо ви - користувач Facebook, Facebook може використовувати ідентифікатор пікселя та файл cookie у Facebook, щоб зв'язати ваш візит із нашими сторінками з вашим обліковим записом. Як користувач Facebook ви можете редагувати налаштування облікового запису на сторінці https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences /.

Для отримання додаткової інформації про політику конфіденційності Facebook відвідайте: >https://www. facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy. Ви можете відмовитися тут: https://www.facebook.com/policies/cookies/ та тут: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

8. Безпека та захист від нецільового використання.

Ми використовуємо дані всіх користувачів, щоб ефективно протидіяти будь-яким зловживанням в рамках наших онлайн-сервісів на користь чесних користувачів та захисту наших користувачів від шкоди. Ці процеси здійснюються на основі правових норм, які дозволяють нам обробляти персональні дані для захисту від нецільового використання (пункт 1(f) статті 5 GDPR).

9. Як ми повідомляємо про зміни в політиці конфіденційності?

Ми залишаємо за собою право регулярно оновлювати цю політику конфіденційності. Тому ми рекомендуємо регулярно читати цю політику конфіденційності.

10. Як довго ми зберігаємо дані Користувачів?

Ми видаляємо ваші анонімні особисті дані, коли вони більше не потрібні для цілей, для яких ми обробляємо їх. Фактичний час зберігання залежить від того, як ви використовуєте наш сайт.

Якщо ви не зареєстровані у нас, ми не зберігаємо ваші особисті дані. Якщо ви зареєструвалися у нас, ми будемо зберігати ваші особисті дані протягом усього періоду реєстрації та видалімо їх, як тільки ви видалите свій обліковий запис. Тим не менш, ми можемо зробити резервну копію ваших даних, перш ніж їх буде остаточно видалено. Резервні копії зберігаються протягом 10 років з метою безпеки користувачів та захисту правових вимог.

У тому випадку, якщо ви дали нам свою згоду на обробку ваших даних (наприклад, для цілей використання реклами, включаючи пов'язані профілі), ми будемо зберігати ваші дані, доки ви не скасуєте вашу згоду.

Якщо ми повинні зберігати на підставах відповідно до чинного законодавства, подальша обробка відповідних даних не здійснюється.

Персональні дані не видаляються у випадках, коли потрібні персональні дані:

 • (а) для виконання юридичного зобов'язання перед відповідальним оператором та потребує обробки персональних даних, або для виконання завдання у суспільних інтересах або виконання службових повноважень відповідального оператора;
 • (b) для складання, подання або захисту правових вимог.

11. Права Користувача

Як суб'єкт даних обробки персональних даних ви маєте право на інформацію про оброблені дані, право виправлення ваших особистих даних, право видалення ваших особистих даних, право обмеження обробки ваших особистих даних і право на передачу вашої особистої інформації. Ви також маєте право подати скаргу до контролюючого органу.

У випадках, коли обробка даних базується на ст. 5 GDPR, або для цілей прямої реклами, ви маєте право заперечувати проти обробки.

Свою згоду користувач може скасувати будь-якої миті. Скасування діятиме з дати отримання Autopark.ua такої заяви від Користувача.

Право на заперечення

Ви маєте право у будь-який час заперечувати проти обробки ваших даних з причин, що випливають із вашої конкретної ситуації. Ми припинимо обробку ваших особистих даних після того, як ваше заперечення буде подано.

Без шкоди для вищезазначеного права на заперечення, ви можете заперечувати проти збирання та обробки інформації у будь-який час.

Зверніть увагу, що обробку та збирання інформації буде припинено з моменту отримання заперечення Autopark.ua. Будь ласка, надсилайте своє заперечення на електронну пошту: office.avtopark@gmail.com.

Право на відгук

Ви можете відкликати вашу згоду, яку Ви нам дали, у будь-який час. Відгук на згоду з обробки даних набирає чинності з дати отримання Autopark.ua. Зверніть увагу, що відгук не впливає на обробку даних, яка здійснена до його подання. Ви можете надіслати свій відгук на електронну пошту: office.avtopark@gmail.com.

Право на виправлення даних

Ви маєте право вимагати від нас або самостійно негайно виправити будь-які особисті дані стосовно вас, якщо вони не відповідають дійсності. Враховуючи цілі обробки, користувач має право доповнити неповні персональні дані, у тому числі шляхом подання додаткової заяви.

Право на видалення даних

Користувач має право вимагати видалити без невиправданої затримки свої персональні дані, і Autopark.ua видаляє персональні дані, без невиправданої затримки, за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 • (а) персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином оброблені;
 • (b) користувач відкликає свою згоду на обробку;
 • (с) користувач подає заперечення проти обробки персональних даних при обробці персональних даних з метою прямого маркетингу, в тому обсязі, в якому вона пов'язана із зазначеним прямим маркетингом (частина 1 статті 21 GDPR) або Користувач подає заперечення проти обробки відповідно з частиною 2 статті 21 GDPR;
 • (d) персональні дані оброблялися незаконно;
 • (d) персональні дані оброблялися незаконно;
 • (е) персональні дані мають бути видалені для виконання юридичного зобов'язання згідно із законодавством України;
 • (f) персональні дані зібрані у зв'язку з пропозицією послуги інформаційного суспільства, зазначеної у частині 1 статті 8 GDPR.

Право на обмеження обробки

Ви маєте право вимагати від нас обмеження обробки відповідно до ст. 18 GDPR. у таких випадках:

 • (а) якщо Ви користуєтеся ль оскаржує достовірність персональних даних – на термін, що дозволяє відповідальному оператору перевірити точність персональних даних;
 • (b) якщо обробка є незаконною, але Користувач не вимагає видалити персональні дані, а вимагає лише обмеження їх використання;
 • (с) RIA.com більше не потребує персональних даних для цілей обробки, але вони потрібні Користувачеві для складання, подання або захисту правових вимог;
 • (d) суб'єкт персональних даних подав заперечення проти обробки відповідно до частини 1 статті 21 GDPR– на час, поки відповідальний оператор перевірить переважання законних підстав чи обґрунтувань Користувача. Якщо обробка персональних даних обмежена, такі персональні дані, за винятком зберігання, можуть оброблятися лише за згодою користувача або з метою складання, подання або захисту правових вимог, захисту прав іншої фізичної чи юридичної особи.

Про припинення дії обмеження Autopark.ua повідомляє Користувача, який зажадав обмеження обробки його персональних даних.

Зобов'язання сповіщення

Autopark.ua передає інформацію про будь-які виправлення, видалення або обмеження обробки персональних даних кожному одержувачу, якому були розкриті персональні дані, за винятком випадку, якщо це неможливо або потребує невідповідних зусиль. Autopark.ua на запит такого Користувача повідомляє йому про таких одержувачів.

Право на перенесення даних

Користувач має право на отримання своїх персональних даних, наданих ним Autopark.ua, у загальновживаному структурованому, машиночитаному форматі, та має право передати ці дані іншому відповідальному оператору без перешкод з боку Autopark.ua якщо:

 • користувач дав згоду на обробку його персональних даних для однієї та більш конкретних цілей;
 • обробка здійснюється автоматизованими засобами.

Вищезазначене право не повинно торкатися прав і свобод інших людей.

Здійснюючи своє право на перенесення даних, Користувач має право на пряму передачу персональних даних від Autopark.ua іншому оператору, якщо це технічно можливо.

Це право не застосовується до обробки, необхідного для виконання завдань у суспільних інтересах або при виконанні службових повноважень відповідального оператора.

Право на інформацію та скарги

Ви маєте право вимагати від нас будь-яку інформацію про особисті дані, які оброблені Autopark.ua стосовно Вас.

Ви також маєте право подати скаргу до компетентного органу.

12. Захист інформації

Autopark.ua вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від неавторизованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних та заходів безпеки, всі дані, які збирає Autopark.ua, зберігаються на одному або кількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступні з-за меж нашої корпоративної мережі.

Autopark.ua надає доступ до персональних даних та інформації лише тим співробітникам, підрядникам та агентам Autopark.ua, яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, що виконуються від нашого імені. З цими особами підписані угоди, в яких вони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності, і можуть бути стягнуті, включаючи звільнення та кримінальне переслідування, якщо вони порушать ці зобов'язання. Користувач має права, передбачені законодавством України.

13. Зміни у політиці конфіденційності

Ми можемо змінити умови політики конфіденційності. У такому разі ми замінимо версію на сторінці умов, тому періодично переглядайте сторінку. Усі зміни Угоди набирають чинності з моменту їх опублікування. Користуючись Сайтом, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики конфіденційності в редакції, яка діє на момент використання Користувачем Сайту.

14. Додаткові умови

Autopark.ua не несе відповідальності за збитки або збитки, які зазнав Користувач або треті особи внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння умов цієї угоди, інструкцій про порядок використання Сайту щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

Ця угода поширюється на Користувача з моменту використання ним сайту, в тому числі розміщення інформації, і діє доти, доки на сайті зберігається будь-яка інформація про користувача, в тому числі персональні дані.

Згода на обробку даних

Дата 25-12-2020

1. Я надаю компанії Autopark.ua дозвіл на використання персональних даних для реклами Autopark.ua.

2. Я згоден з тим, що компанія Autopark.ua буде зберігати мої персональні дані, а також дані мої активності на сайті Autopark.ua та інформацію про маркетингові кампанії або додаткові онлайн-сервіси (наприклад, параметри пошукових запитів або транспортні засоби) для того, щоб представляти мені на цьому сайті цікаві рекламні пропозиції або надсилати пропозиції, які відповідають моїм інтересам, на електронну адресу або СМС.

3. Я можу будь-коли відкликати цю згоду з дією на майбутнє. Для цього мені достатньо надіслати письмову заяву про відкликання моєї згоди на електронну пошту: office.avtopark@gmail.com.